Regulamin

Strona główna » Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywana transakcji w Sklepie Internetowym Hardes S.C działającym pod adresem hardes.com.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę Aleksandrę Krężołek oraz Roberta Redzisz Mielczarskiego 47 25-709 KIELCE NIP 9591976713
 2. Klient to osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 3. Sklep – to sklep internetowy Hardes.com.pl, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym hardes.com.pl.
 4. Przedmiotem zamówienia w niniejszym sklepie internetowym mogą być towary wymienione w cenniku aktualnym w chwili składania zamówienia.
 5. Zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym reguluje w szczególności niniejszy dokument zwany w dalszej części „Regulaminem”.

Procedura składania zamówień

 1. Zamówienia na towary przyjmowane są elektronicznie poprzez strony internetowe sklepu. Zamówienia na towary przyjmowane są elektronicznie poprzez strony internetowe sklepu za pomocą udostępnionego formularza.
 2. Warunkiem dokonania zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 3. Poprzez złożenie zamówienia Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i ją akceptuje.
 4. Poprzez złożenie zamówienia, Klient oświadcza, iż wyraża zgodę, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz.926 z późn. zm.) na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep Internetowy.
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

Realizacja zamówienia

 1. Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzonego zamówienia, z zastrzeżeniem poniższych zapisów.
 2. Sklep Internetowy hardes.com.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówienia oraz jego anulowania w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności/wiarygodności złożonego zamówienia.
 3. Po wykonaniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem z potwierdzeniem dostępności towaru oraz prośbą o potwierdzenia złożonego Zamówienia. Tylko Zamówienia potwierdzone e-mailem zwrotnym będą realizowane.
 4. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności towaru w sklepie oraz u dostawców.
 5. Jeżeli zamówiony towar/towary znajdują się w magazynie, realizacja zamówienia odbywa się w terminach wskazanych przy każdym produkcie.
 6. Jeżeli w danej chwili towar nie znajduje się w magazynie, wówczas realizacja zamówienia jest przedłużona o czas niezbędny na uzyskanie od dostawcy zamówionego towaru.
 7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 8. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar – Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.
 9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 10. Zamówienia realizowane są wyłącznie w dni robocze.
 11. Na realizację zamówienia składają się dwa etapy:
  1. przygotowanie zamówienia – czas przygotowania zamówienia to okres od momentu złożenia zamówienia do momentu wysłania towaru do Klienta, czas przygotowania zamówienia kilku produktów zależy od czasu przygotowania zamówienia produktu, na który trzeba oczekiwać najdłużej.
  2. dostawa zamówienia – czas dostawy zamówienia to okres od momentu wysłania towaru ze sklepu do momentu dostawy do Klienta
 12. Zamówione towary dostarczane będą do Klienta poprzez przedstawiciela firmy Dostawczej.
 13. Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana w ciągu 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą albo od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem. Do czasu tego nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 14. Koszty przesyłki pokrywa w całości Klient według obowiązującego cennika zamieszczonego na stronie internetowej sklepu.
 15. Zamówiony towar dostarczony będzie na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 16. Każde zamówienie obejmujące więcej niż jeden towar traktowane jest jako całość i wysyłane jest na adres wskazany w zamówieniu. Sprzedający zastrzega sobie jednak prawo do realizacji takiego zamówienia partiami, w zależności od dostępności w danej chwili towarów będących przedmiotem zamówienia.
 17. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon.

Formy płatności

 1. Rozliczenie transakcji może nastąpić w sposób następujący:
  1. Za zaliczeniem pocztowym
  2. PayU
  3. Przelewem.

Sprzedaż dla podmiotów gospodarczych

 1. W przypadku zamówień składanych przez podmioty gospodarcze wystawienie faktury odbędzie się po przesłaniu pisemnego upoważnienia do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy. Upoważnienie może być wysłane faksem lub listowanie.

Aktualizacja cen

 1. Wszystkie ceny za towary/produkty podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedający może dokonywać zmian cen w każdym czasie, przy czym w przypadku złożenia zamówienia przez Klienta, wiążąca jest cena obowiązująca w momencie składania zamówienia.
 3. Ceny poszczególnych produktów znajdują się na stronach sklepu.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

Zwrot towaru i reklamacje

 1. Klient może w terminie 10 dni od daty otrzymania towaru odstąpić od umowy rezygnując z towaru zakupionego w sklepie internetowym. Zwracany towar nie może być używany ani uszkodzony, a także musi posiadać oryginalne opakowanie. Klient dokonuje zwrotu produktu na swój koszt.
 2. Klient ponosi wszelkie koszty związane z dokonaniem zwrotu.
 3. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest pisemne przesłanie Formularza zwrotu towaru.
 4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń lub wad mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane jedynie w sytuacji, gdy wada czy uszkodzenie zostały zgłoszone spedytorowi w momencie odbioru przesyłki. Warunkiem przyjęcia takiej reklamacji będzie spisanie wraz ze spedytorem protokołu reklamacyjnego.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji do Sprzedającego.
 6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty pokrywa Klient.
 7. Szczegółowy tryb postępowania w przypadku reklamacji towaru opisany jest na stronie Reklamacje

Postanowienia końcowe.

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na stronie Sprzedającego. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. .U. 2000 Nr 22 poz 271 z późn. zm.)
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Koszyk

close